Fungovanie Mazars Slovakia počas epidémie COVID-19

V rámci aktuálne prebiehajúcej situácie súvisiacej s koronavírusom by sme Vás chceli ubezpečiť, že dodržiavame rady a usmernenia WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), odporúčania príslušných štátnych orgánov a globálne usmernenia skupiny Mazars zamerané na obmedzenie rozširovania vírusu. Za týmto účelom sme zaviedli interné postupy na minimalizáciu rizika pre našich klientov, partnerov a zamestnancov.

Informácie a usmernenia

  • Naše kancelárie v Bratislave, Nitre, Košiciach a Považskej Bystrici budú zatvorené s účinnosťou od 16. do 27. marca.
  • Telefónne číslo +421 259 204 700 a e-mail office@mazars.sk budú k dispozícii od 8:00 do 15:00. Odporúčame Vám však, aby ste sa kedykoľvek počas pracovnej doby obrátili priamo na svoju Mazars kontaktnú osobu e-mailom, prípadne telefonicky.
  • Z dôvodu ochrany Vášho zdravia aj nášho tímu pozastavujeme všetky osobné obchodné stretnutia.
  • Boli by sme vďační, keby ste mohli uprednostniť doručovanie dokumentov v elektronickej podobe, a ak to nie je možné použiť poštu.

Zabezpečenie a udržanie kvality služieb

Popri ochrane zdravia našich klientov a ľudí je prvoradou prioritou spoločnosti Mazars pokračovanie v plnení našich obchodných záväzkov. V rámci nášho existujúceho pohotovostného plánovania sme zaviedli systémy a postupy na zabezpečenie kontinuity a minimalizáciu akýchkoľvek rizík.

Naše tímy majú prístup k technológiám pre vzdialenú prácu so zabezpečeným prístupom k svojim aplikáciám, nástrojom a údajom. V našej firme sú tiež zavedené flexibilné pracovné postupy. Budeme vďační za Vašu spoluprácu počas vzdialenej práce medzi našimi a Vašimi tímami, aby sme mohli spoločne plynule pokračovať v projektoch.

V tomto meniacom sa prostredí budeme aj naďalej prispôsobovať náš prístup tak, aby sme čo najlepšie zvládli túto neistú situáciu a zároveň boli naši ľudia a klienti na prvom mieste. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

Dávajte si pozor a držme si palce, aby sme vyšli z tejto situácie zdraví, skúsenejší, trochu flexibilnejší, a hlavne ľudskejší.

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše pochopenie.

Tím Mazars